Zabezpečujeme vykonanie tlmočníckych poverení doma, ako aj v zahraničí. Tak prekladatelia, ako aj tlmočníci pre nás zmluvne pracujúci, sú špecializovaní na rôzne odbory. Týmto spôsobom vieme zaručiť, že svojim klientom poskytneme vždy najvhodnejšieho tlmočníka k danej téme. Tlmočenie hovoreného slova do cudzieho jazyka je mimoriadne ťažkou úlohou. Samozrejme aj najlepší tlmočníci sú len v tom prípade schopní podať maximálny výkon, ak sa na svoju úlohu vedia náležite pripraviť. Z tohto dôvodu požadujeme pre potreby tlmočníka – v prípade odborného tlmočenia – minimálne 1-dňový časový predstih na prípravu.

CENOVÁ PONUKA