Silnou stránkou našej firmy sú preklady v stredoeurópskych jazykoch, ale paletu jazykov postupne rozširujeme. Prijmeme iba také poverenie na preklad, ktoré dokážeme s určitosťou a odborne zrealizovať, garantujúc tak kvalitu našich služieb. Keďže našim hlavným cieľom je dosiahnuť dlhodobú spokojnosť našich klientov, náš realizačný tím pracuje nepretržite na tom, aby sme nároky klientov uspokojovali v  najväčšom počte jazykov a na najvyššej úrovni.

  • Preklady
  • Tlmočenie
  • Lektorstvo
  • Revízie
  • Lokalizácia
  • Tlmočnícka technika