Odbornou doménou našej agentúry je preklad textov do stredoeurópskych jazykov, avšak paletu nami ponúkaných jazykov neustále rozširujeme. Zabezpečujeme preklad len takých poverení, ktoré sme schopní vykonať s úplnou istotou a odbornosťou, zaručiac tým kvalitu nami vykonanej práce.