Našim prvoradým cieľom je komplexné splnenie požiadaviek našich zákazníkov na najvyššej možnej úrovni, ktorej základom je kvalita, rýchlosť a prijateľné ceny.
Vyplývajúc z našej geografickej polohy ponúkame našim partnerom komplexné, nákladovo úsporné riešenia s vysokou pridanou hodnotou.

Argumenty, prečo sa rozhodnite využiť služby Lingua Leader EU:
Uvádzame niekoľko dôvodov, ktoré Vás uistia a presvedčia, že ste sa rozhodli správne, keď ste sa rozhodli využiť služby agentúry Lingua Leader EU:

 1. 140 jazykov
 2. viacročná prax
 3. dôsledné dodržiavanie termínov
 4. orientácia na kvalitu
 5. prijateľné ceny
 6. vysokokvalifikovaný a skúsený tím prekladateľov, cudzojazyční lektori
 7. aplikovanie najmodernejších technológií
 8. prispôsobenie sa osobitným úlohám

Prečo sa obrátiť na prekladateľskú agentúru a nie na prekladateľa?

 1. Široká databáza prekladateľov
 2. Poradíme si aj s väčšími a zložitejšími úlohami za krátky čas
 3. Veľký výber jazykov
 4. Flexibilita
 5. Overené prostriedky projektového manažmentu
 6. Výhodné ceny

Kedy je preklad dobrý?

 1. Vyhotoví sa načas
 2. Je bezchybný – z pravopisného aj štylistického hľadiska
 3. Obsahovo je zhodný so zdrojovým textom

Silnou stránkou našej firmy sú preklady v stredoeurópskych jazykoch, ale paletu jazykov postupne rozširujeme. Prijmeme iba také poverenie na preklad, ktoré dokážeme s určitosťou a odborne zrealizovať, garantujúc tak kvalitu našich služieb.
Keďže našim hlavným cieľom je dosiahnuť dlhodobú spokojnosť našich klientov, náš realizačný tím pracuje nepretržite na tom, aby sme nároky klientov uspokojovali v  najväčšom počte jazykov a na najvyššej úrovni.