Po ukončení každého projektu sa v našej agentúre vykonáva kontrola kvality, ktorej jedným z prvkov je jazykové a odborné lektorstvo preloženého textu. Počas lektorstva preverujú naši spolupracovníci najprv jazykovú správnosť a následne odbornú  kompetenciu.

Naši lektori vykonajú samozrejme aj kontrolu prinesených prekladov textov vo svojej materinskej reči. Po odbornej a jazykovej kontrole správnosti prekladu si budete môcť byť istý, že preložený text z každého hľadiska zodpovedá stanoveným požiadavkám.